Aasha Encounter Trailer

Director: Anand Chandra Music Director: Anand D.O.P: Joshi Malahabarat Editor: Srikanth Patnaik,Manish takur Art Director: Madhukar Producer: anuraag kancharla Cast: Srikanth iyyanghar, sonia akula, muni,Naveen,Praveen,kalyan.